Cultuur


Cultuur

MONUMENT bestaande uit een beeldengroep van geverfde kalksteen (vier soorten) staande op een achthoekige geprofileerde sokkel van Belgische hardsteen. De beeldengroep stelt voor de stervende graaf Adolf van Nassau (symboliseert de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd) die dodelijk gewond ligt aan de voeten van de Nederlandse maagd, die hem beschermt met schild en zwaard. De graaf houdt met zijn rechterhand krampachtig het vaandel vast, waarop staat geschreven Recuperare Aut Mori (herwinnen of sterven). Achter de Nederlandse maagd staat de brullende Nederlandse leeuw, die naar het zuiden kijkt waar de vijand vandaan komt. Hij houdt zijn poot stevig op een oorkonde, waarmee hij uitdrukt: “Wat in de klauwen van de leeuw is, ontrukt hem geen mens”. In de basis van de beeldengroep is gekerfd `J.H. Egenberger nv’ `geefs. sculps.’.

In de steen aan de voorzijde (zuidkant) van de sokkel: `23 mei 1568. De eerste zege in de Tachtigjarige Worsteling voor de vrijheid der Nederlanden’. In de steen aan de westzijde: `Oranje met Nederland verbonden’. In de steen aan de achterzijde (noordkant): `23 mei 1868: Door het nageslacht der vaderen gewijd’. In de steen aan de oostzijde: `Graaf Adolf van Nassau bleef in den roemrijken slag.

Waardering

Monument van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde:

– als zeldzaam voorbeeld van een monument uit 1872 in de provincie Groningen

– vanwege de fraaie ruimtelijke compositie en zorgvuldige detaillering

– vanwege de hoge mate van gaafheid

– vanwege de monumentale ligging

– als herinnering aan de slag bij Heiligerlee