Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee

Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee

Medio juni 2022 houdt de gemeente Oldambt samen met Dorpsbelangen een schouw in Heiligerlee.
Hebben jullie nog punten in ons dorp die onder de aandacht gebracht moet worden? Stuur jullie punten naar Dorpsbelangen Heiligerlee email: bernyjansema@gmail.com

Uitnodiging Ronde van Heiligerlee


Wat doet de vereniging

Dorpsbelangen behartigt, in brede zin, de belangen van het dorp. Omdat de overheid zich steeds meer terug trekt komen er meer verantwoordelijkheden bij het dorp zelf te liggen.

Wij willen hier samen met u als bewoner en het verenigingsleven invulling aan geven. We hopen daarom op een goede samenwerking met de inwoners van Heiligerlee maar ook met de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals de politie en Acantus.

De Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee vergadert maandelijks in de Steunstee te Heiligerlee. Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal zaken besproken o.a. Onderhoud groen, Woonomgeving, Verkeerssituaties, Woningbouw, Sociale problematiek, Voorzieningen.


Doel

Het doel van Dorpsbelangen is het, in brede zin, behartigen van de belangen van Heiligerlee. Dat doen we het liefst in samenwerking met u als inwoner en met de plaatselijke organisaties. Daarnaast fungeert Dorpsbelangen als spreekbuis tussen de bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties.


Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee bestaat uit de volgende leden:

  • Vacant (voorzitter)
  • Vacant (secretaris)
  • Berny Jansema (penningmeester)
  • Jaap Dammer (alg. bestuurslid)
  • Julian Meijer (alg. bestuurslid)
  • Pascal Kruys (alg. bestuurslid)

 

Bevolking in Heiligerlee

 
Contact 

Telefoon:

Email: bernyjansema@gmail.com

Heiligerlee


Stimuleringsbijdrage voor dorpsinitiatieven

Dorpsbelangen heeft de mogelijkheid om dorpsinitiatieven met een beperkte financiële bijdrage te ondersteunen. Het gaat om (liefst vernieuwende) initiatieven die de leefbaarheid van straat, buurt of het hele dorp ten goede komen.

Deze initiatieven kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Samenwerkingen en zelfwerkzaamheid zijn hierin kernbegrippen. Het gaat om een stimuleringsbijdrage. Dit houdt in dat er (doorgaans) slechts een gedeelte van het totaal benodigde bedrag aangevraagd kan worden. Dorpsbelangen hanteert hierbij als richtlijn een minimale eigen bijdrage van 50%.


 

Archief


 

Actueel

Uitnodiging Ronde van Heiligerlee

Donderdag 16 juni 2016 aanvang 19:30 uur

Schouw Heiligerlee 2016 - uitnodiging Ronde Heiligerlee 2016 om 19:30 uur op 16 juni 2016 in het speeltuingebouw

Alle inwoners van Heiligerlee worden van harte uitgenodigd om op 16 juni met de gemeente en dorpsbelangen in gesprek te gaan over ons mooie dorp.

19 Mei jl heeft de gemeente de jaarlijkse ronde door ons dorp Heiligerlee gefietst. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente en dorpsbelangen. Aandachtspunten hierbij zijn bv het algehele onderhoud en verkeersveiligheid.

Naderhand was er de mogelijkheid voor alle inwoners om met de gemeente van gedachten te wisselen. Dit jaar is dit uit elkaar gehaald.

Dit jaar heeft de speeltuin een mooie doorstart gemaakt. Daarom zullen we deze bijeenkomst graag in het gebouw van de Speeltuin Heiligerlee houden aan de Vendelstraat. De aanvang is 19.30 uur.

20 mei 2015 – waren er de openingsactiviteiten en kennismaking met de beleefroute Slag bij Heiligerlee.
Beleefroute Slag bij Heiligerlee

Uitnodiging voor kennismaking met de Beleefroute Slag bij Heiligerlee


 

Speeltuin Heiligerlee
Heiligerlee, april 2016
Inmiddels heeft de speeltuin Heiligerlee een succesvolle doorstart gemaakt met een nieuw bestuur en nieuwe vrijwilligers.

Sinds 2 april 2016 is de speeltuin weer geopend en zal in het speelseizoen vele activiteiten ontplooien voor gericht op de kinderen uit Heiligerlee en omstreken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om buurtactiviteiten te ontwikkelen en om onderdak te verlenen aan verenigingen en andere gebruikers in het speeltuingebouw.

Voor meer informatie over de Speeltuin en alle activiteiten van Buurtcentrum Heiligerlee kijk op www.speeltuinheiligerlee.nl

Er kan weer worden gespeeld in de speeltuin Heiligerlee

Speeltuin Wip Wap Vendelhof maakt doorstart

Artikel Dagblad vh Noorden 11-12-2015

Artikel DvhN - doorstart speeltuin Heiligerlee 2016

 

Nieuwsbrief VDH – april 2015

Beste inwoners van Heiligerlee,

Nieuw bestuur

Zoals u in de nieuwsbrieven in het jaar 2014 heeft kunnen lezen is het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee (VDH) na 13 jaar op 1 januari 2015 gestopt. Gelukkig zijn er door hen een aantal dorpsgenoten bereid gevonden het stokje over te nemen. Binnenkort wordt er op een passende manier afscheid genomen van het oude bestuur. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld. Inmiddels heeft er een overdracht plaatsgevonden van de lopende zaken. De belevingsroute op “De Hoogte” is hier één van. Als nieuw bestuur proberen we de zaak zo goed mogelijk op te pakken en verdiepen we ons in een aantal onderwerpen. Een ander onderwerp waarvan we u nu op de hoogte willen brengen is.

Speeltuinvereniging Wip Wap Vendelhof

Zoals u wellicht weet heeft deze vereniging al een aantal keren de noodklok geluid. Een gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers heeft het bestuur doen besluiten te stoppen met hun werkzaamheden. Tal van jaren heeft men zich ingezet om deze mooie, voor het dorp waardevolle voorziening in stand te houden. Het nieuwe bestuur van de VDH heeft zich in het najaar van 2014 dan ook ten doel gesteld om een doorstart mogelijk te maken van deze vereniging. Dit blijkt echter (en daarvoor had het speeltuinbestuur ons al gewaarschuwd) geen eenvoudige opgave.

Speeltuin Wip Wap - 2 juni 2010

Er is onlangs een noodzakelijke keuring van de speeltoestellen, het terrein en het gebouw uitgevoerd. En om het maar eens plat te zeggen; dat viel vies tegen. Afgekeurde toestellen die verwijderd dienen te worden en er moet noodzakelijk onderhoud aan het gebouw plaatsvinden. U begrijpt het al, dat kost veel geld. Daarnaast moeten ook de vaste lasten betaald worden die eenmaal horen bij het exploiteren van een speeltuin en een gebouw. Binnenkort gaan we met de wethouder om de tafel om te kijken welke inspanning de gemeente kan verrichtten om deze situatie te keren. De speeltuin moet behouden blijven voor ons dorp. Omdat de speeltuin gewoonlijk op 1 april haar deuren opent willen we u kenbaar maken dat dit nu niet mogelijk is. Er zijn afgekeurde speeltoestellen en daarvoor kan en wil niemand de verantwoordelijkheid nemen voor de spelende kinderen daar. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Namens het bestuur


Slag bij Heiligerlee 1568 – 2012

Festiviteiten rond 444 jarig jubileum van de Slag bij Heiligerlee. Er wordt een groot feest in Heiligerlee en Westerlee georganiseerd met o.m. het naspelen van de Slag.

Slag bij Heiligerlee 2012

Heiligerlee, 2012-05 Tussen de 250 en 300 mensen zullen meedoen aan het evenement waarvan de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn.

De festiviteiten rond de Slag om Heiligerlee vinden plaats in het Hemelvaartsweekend. Van donderdag 17 tot en met 20 mei staan Westerlee en Heiligerlee in het teken van de historische veldslag in 1568, precies 444 jaar geleden. Verder zullen er diverse randactiviteiten georganiseerd worden Lees hier verder>> tijdelijk buitengebruik


Schouw, Heiligerlee 2010

<< klik op de foto voor de schouw in Heiligerlee uit 2010

 


Terug naar boven